Què ofereix Transmmission

Què ofereix Transmmission

EL SOMNI COMÚ

Consells d’altres famílies empresàries, lectures vivencials, informes… Tot va bé, el contrast sempre aporta; però no tot ens és aplicable al nostre cas. perquè les famílies empresàries s’han d’estudiar, estructurar i solucionar d’UNA en UNA, fent que sobre les bases de la confiança i la comunicació s’aconsegueixi el somni comú: el model de família empresària adequat a la vida de la família –i totes les persones que la composen-per facilitar la consecució d’aquest somni comú.

PROFESSIONALITAT

ESPECIALITAT

EINES

APLICACIÓ

SEGURETAT

DINÀMIQUES

CONTROL

MANTENIMENT

L'estabilitat familiar i el somni comú empresarial

CONFIANÇA

• La professionalització i la continuïtat dels valors que han fet possible l’empresa.

• El valor de la recuperació del sentit que va tenir la fundació i l’evolució de l’empresa.

• El compromís propi i dels altres en la preservació del llegat.

• La capacitat de decisió i gestió de l’empresa de la millor manera possible, buscant els millors professionals, siguin o no siguin membres de la família.

• L’assumpció de la teva responsabilitat social en la creació de valor i prosperitat.

Confiar en el model de solució triat voldrà dir confiar en qui el duu a terme.
SOMNI COMÚ

Per construir el somni comú propi cal crear l’arquetip de cada família empresària: la representació concreta, l’esquematització, que plasma tot els elements i funcionament d’una estructura, encaminada a cobrir necessitats i projectar aspiracions.

Inclou des dels components més evidents- com un diagrama familiar- fins als aspectes més subtils, invisibles i/o imperceptibles de la realitat, que determinen els fluxos de relació entre els components de l’engranatge; i és especialment clarificador en el cas de les relacions grupals i les seves dinàmiques.

Cada persona, i per tant cada membre d’una família, en posseeix un arquetip individual, propi; el que ha dissenyat ell mateix –de manera més o menys voluntària i conscient-, arran dels seus objectius vitals, en relació a tots aquells micro entorns que el configuren –el personal, el familiar, el professional, els dels amics -; i sota l’embolcall de l’ètica i els valors propis.

La família empresària necessita anar més enllà de la suma d’arquetips individuals. A la família empresària n’hi cal un de comú, el de la seva família empresària., fruit dels valors que conté i dels que, quan cal, ha de buscar fora i integrar Li cal dissenyar-lo, consensuar-lo, confiar-hi i comprometre-s’hi i compartir-lo mitjançant una comunicació transparent.


Només així, la família podrà assegurar la transmissió generacional i la perdurabilitat a llarg termini.

COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ INTERNA

“Estem al corrent”

• Comunicació general, d’origen institucional, per a tots els accionistes de la família.

• Gestió de documents iArxiu.

• Comunicació entre els membres de la família empresària.

• Gestió d’esdeveniments i reunions

• Comunicació entre iguals, discussió i diàleg.

El flux continu de comunicació interna –sempre que no esdevingui infoxicació- garanteix la transparència i esdevé un element integrador. És clau de compromís.

COMUNICACIÓ EXTERNA

• Assoliments

• Resultats d’activitat filantròpica

La divulgació dels resultats de l’activitat empresarial i els interessos socials contribueixen a ressaltar l’aportació de valor de la família empresària, donant credibilitat i solidesa a la seva activitat i retroalimentant-la.