Objectius de la família empresària

Objectius de la família empresària

La definició d’objectius és imprescindible en la configuració del pla estratègic d’una família empresària. L’equip/família necessita propòsits per concentrar-s’hi. Són bàsics per responsabilitzar i garantir l’avenç cap al positiu, el somni comú.


… No em puc imaginar un bon pla de negoci que no tingui resultats clarament definits i quins són els terminis perquè el seguiment sigui objectiu.

Transmmission


Al marge dels objectius patrimonials, que només es poden fixar arran de cada cas, per a la família empresària és important:

Concentrar-se, a diferència del que faria una empresa no familiar, en el que es pot fer ARA per beneficiar la propera generació, vetllant pel rendiment i creixement del patrimoni familiar a llarg termini.

Instaurar al seu sí la mentalitat d’adaptació a les situacions canviants i la perdurabilitat.

Planificació successòria.

Atribució i delegació de rols diferents als membres de la família, atenent al seu perfil i aptituds.

Manteniment del focus constant sobre la família.

Creació del seu propi model de família empresària.

5 Bones Pràctiques de la família empresària

img_objectius04

El primer objectiu a acomplir per part d’una família empresària és tenir clar que l’empresa s’ha de regir per les bones pràctiques.

1

Creació i inversió en talent familiar

Les famílies empresàries haurien de destinar un alt % de la seva inversió a la formació de les persones, ja que sovint es tracta de membres de la família i el que persegueix la família empresària és que siguin els familiars qui puguin garantir la qualitat en els càrrecs de més responsabilitat. Per a això, cal assegurar que les competències de cada un d’ells s’ajustin i adeqüin a les necessitats i projectes de la família empresària.

Invertir en la formació del talent familiar permet que el talent es quedi a casa. Aquesta és una forma clara d’augmentar el patrimoni perquè el talent n’és part.

Poc a poc es va trencant una de les lògiques que caracteritzava les nissagues familiars i que consistia en especialitzar-se en el mateix aspecte del negoci. Cada cop es té més present que la bona gestió d’un negoci requereix diversitat de perfils.

2

Agilitat resolutiva

El compromís amb els familiars (és a dir, els accionistes) requereix d’un procés constant d’anàlisi i avaluació de l’empresa, tant en termes de funcionament intern com de resposta a l’entorn, la competència, la societat. Ser àgils en les reaccions, fins i tot en la revisió dels protocols, aporta garantia de manteniment i/o creixement.

No hem invertit en R+D tant com ells, però podem frenar l’impacte d’aquesta innovació empenyent un dels nostres valors de producte…

3

Manteniment del bon nom

La majoria de les famílies empresàries pensen que la seva empresa és un llegat valuós que requereix administració i que no és només un actiu financer. La seva actitud i manera de fer són bàsiques per infondre, generació rere generació, el sentit d’orgull del bon nom de l’empresa. Aquest és un eix transversal en tota presa de decisions.

Les famílies empresàries estan motivades per un llegat familiar compartit i volen mantenir el bon nom de la família i, per tant, la bona marxa del negoci és un mitjà clau per aconseguir-ho.

4

Responsabilitat Social Familiar, RSF

La Responsabilitat Social Familiar apel·la al compromís de la família empresària amb l’entorn social i és un dels factors clau en el dimensionament de la distribució dels beneficis que obtenen aquests models d’empresa.

Una de les claus que sol conduir a les famílies empresàries a endegar accions de responsabilitat social de manera “natural” és l’haver estat educats en aquest valor en el sí de la família.

5

Optimisme

Mantenir-se positiu en una empresa familiar -a menys que sigui disfuncional – és més fàcil que en un altre tipus d’empresa. Aquesta actitud ajuda a superar fases de desafiament. L’optimisme de la família empresària la fa forta i menys propensa a fugir en temps de crisi.

Repte acceptat!

Heterogeneïtat i homogeneïtat, la riquesa de la paradoxa

Les famílies són factories que produeixen personalitats humanes

... Sembla mentida, diu el pare, que hagin crescut en el mateix entorn, els nostres fills són com la nit i el dia.… Ja em diràs tu què hem fet de diferent, afegeix la mare…

A les famílies, com a la majoria de grups socials, als seus membres els caracteritza l’heterogeneïtat i això és precisament el que més cal posar en valor. Aquesta característica en sí mateixa pot esdevenir una de les riqueses familiars més grans.

El cas és, però, que la família empresària, com a estament, necessita desenvolupar-se en un marc homogeneïtzador, on les inquietuds i els rols passin tots pel mateix sedàs, aprofitant la diversitat de personalitats que componen les famílies.

El valor de l’ovella negra de la família

Provablement, el major exponent de diversitat en el marc d’una família és l’ovella negra. Es tracta d’aquell que es defineix així a ell mateix o és considerat així pels altres.

Quin és el seu valor potencial més positiu?

Aquesta personalitat, recurrent a moltes famílies, pot dur implícit el conflicte però també se li pot atribuir un rol important: ser un gran catalitzador per al desenvolupament exponencial positiu de la família empresària.

L’ovella negra fa aflorar les debilitats del sistema establert.

La visió vital i de relació, inicialment divergent i potser conflictiva de l’ovella negra, sovint és capaç d’aportar inputs per a la reflexió que facin créixer a la resta dels membres de la família empresària.

Positiva i paradoxalment, l’aprenentatge final, tant per a l’ovella negra com per a la resta de familiars és exactament el mateix: acceptar la diversitat i consolidar el respecte i la tolerància.

És a dir, ser més tolerant, tant l’individu com la família, sense que ni l’un ni l’altre deixin de ser el que volen ser.