Comunicació

Comunicació

Eina transversal imprescindible

LA COMUNICACIÓ ÉS UNA EINA FONAMENTAL DINS DE LA PRÒPIA ESTRATÈGIA D’AFERS DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA. TANT LA COMUNICACIÓ INTERNA COM L’EXTERNA.

Comunicació interna

Pel que fa a la comunicació interna, la concepció de la família com a equip actiu requereix la constitució d’un espai comunicacional obert, dinàmic i interactiu que actuï de canal i garanteixi informació constant, enxarxant a tots els que conté el perímetre familiar.

La comunicació fluïda sol garantir la distensió, reduir angoixa per desinformació, i –entre molts d’altres beneficis-, alleugerir les trobades informatives; i, en general, és decisiva en la creació de confiança mútua dins de la família.

L’estadi tecnològic en què ens trobem permet la creació de sistemes flexibles i immediats, l’ús dels quals s’ha de dissenyar de forma professional i rigorosa perquè sempre sigui una eina que actuï en positiu. Cal defugir, per tant, la infoxicació.

Podríem dir que la comunicació digital és la que forma part del quotidià.

A banda, és important atorgar valor al Consell de Família, o òrgan equivalent, ja que preserva i manté el grau d’institucionalització de la família empresària. La convocatòria del Consell de Família esdevé el moment del contacte físic, el moment que permet admirar el valor del llegat generacional, en persona, entre persones els qui l’han creat, els qui el mantenen i el fan avançar. És el moment del contacte intergeneracional, clau de la continuïtat per a la família empresària.

Així com la comunicació digital ininterrompuda pren forma de diàleg i de presa de contacte, el Consell de Família esdevé l’espai comunicatiu de debat. En un espai físic compartit, es treballen les expectatives dels membres de la família, s’inicien plans estratègics familiars, s’esbossen il·lusions, es fan plans, es comparteix experiència, es reprenen converses iniciades en el marc digital…

Els objectius bàsics de la comunicació en aquest model empresarial són:

  • Estar al corrent de tot el que succeeix en el marc familiar-empresarial, mentre succeeix.
  • Fomentar la cohesió familiar, la de l’equip.
  • Comprendre la posició de l’altre, copsant accions i estats d’ànim puntuals.
  • Abordar els assumptes.
  • Escurçar la dimensió de les bretxes generacionals.
  • Donar cabuda a diferents modes d’expressió i abordatge de les qüestions que afecten l’equip.

El flux continu de comunicació interna –sempre que no esdevingui infoxicació-
garanteix la transparència i esdevé un element integrador. És clau de compromís.

Comunicació externa

La divulgació dels resultats de l’activitat empresarial i els interessos socials contribueixen a ressaltar l’aportació de valor de la família empresària, donant credibilitat i solidesa a la seva activitat i retroalimentant-la.