Què ens demanen els nostres clients?

Què ens demanen els nostres clients?

Els nostres clients són tots aquells que busquen el consell i/o l’acompanyament professional expert en tot allò que té a veure amb la família empresària.

Diagnòsi

Professionalització de la família

Claus de Consolidació

Consell de Família

Detecció de debilitats i fortaleses

Full de ruta

Prevenció i resolució de conflictes

Governança corporativa

Disseny de Pla Estratègic

Plans d’Acció

Pla de successió

Family office

Estructuració d’organigrama

Sistemes de Prevenció-previsió

Protocol familiar

Networking

I, cada cop més, s’adrecen a nosaltres aquells que creuen que “família empresària” pot ser una fórmula adequada per a la seva inquietud emprenedora.