Fases de treball

Fases de treball

FASES DE TREBALL

La riquesa, el benestar present i futur i la tranquil·litat de la família empresària, des de tots els punts de vista, depèn del model de solució que es triï i aquest ha de ser el resultat d’un estudi molt acurat i totalment personalitzat.

La nostra proposta de treball s’estableix en 3 fases independents, tant per al que fa a Pla d’Acció com a Pressupost.

DIAGNOSI

IMPLEMENTACIÓ

ACOMPANYAMENT

Fase 1: DIAGNOSI

Aplicació d’un model d’anàlisi que relativitza i connecta persones i activitats sota el paraigües específic de la família empresària en qüestió, n’analitza objectius actuals i fa prospecció sobre potencial.

 • Permet extreure la complexitat de les circumstàncies, fer-ne l’abstracció, relativitzar, detectar punts clau –febles i forts-, descartar, fer aflorar.
 • Identifica la tendència precisa de model organitzatiu empresarial i relacional adient al cas, per tal d’habilitar sistemes de funcionament que optimitzin les necessitats empresarials i personals, sigui quina sigui la seva organització.
 • Esbossa el diagrama de viabilitat i determina què i com es precisa.
 • Permet la tria de solució.

NOSALTRES

 • Professionalitat, coneixement, mètode, escolta, radiografia, empatia, detecció, sistematització, conducció, anàlisi, configuració, plasmació i concreció.
 • Informe executiu.
 • Memòria de resultats.
 • Recomanacions.

VOSALTRES

 • Confiança, esforç, intenció, desig, voluntat d’anticipació, valentia, empatia, serenor, ser crítics, assumpció del repte, ganes d’aconseguir l’estabilitat familiar i la consecució del somni comú.

TRIA DE SOLUCIÓ

Fase 2: IMPLEMENTACIÓ

NOSALTRES

DISSENY DE PROPOSTES ESTRATÈGIQUES

Professionalitat, coneixement, experiència, vivència, confidencialitat i guia.

INSTRUMENTS DE GESTIÓ

Creació de Pla Estratègic

 • Protocol
 • Pla de successió
 • Implantació d’òrgans de gestió familiars i/o empresarials
 • Family office
 • Filantropia i Responsabilitat Social Familiar, RSF

VOSALTRES

Compromís amb el repte, disposició a l’execució, assumpció de responsabilitats, empatia, paciència, integració de dinàmiques, consciència de l’acotat de rols decidits, respecte, voluntat de manteniment, constància i diàleg.

 • Realització

DESENVOLUPAMENT

Fase 3: ACOMPANYAMENT

Per definir en què consisteix el nostre servei d’acompanyament, ens agrada utilitzar el símil del metge de capçalera. Creiem que expressa amb claredat el que fem: vetllem per la salut global dels seus membres, indiquem quan cal una revisió global de l’organització, escoltem, intuïm, ens importa des d’un mal de cap fins a una torçada de peu; prevenim; prescrivim vacunes abans que el grip sigui epidèmic, preguntem als uns pels altres i suggerim qui pot tenir cura de qui.

Fem allò que el nostres clients/pacients considerem que necessiten en cada moment, els acompanyem per mirar de trobar la millor solució en cada cas.

Posant-nos més acadèmics, diríem: som els qui podem fer la lectura holística, la de conjunt, de membres i activitat perquè coneixem tota la seva història clínica i, en alguns casos, fins i tot els hem vist néixer.

 • Atenció permanent al conjunt de la família i als seus òrgans de gestió
 • Seguiment del Pla Estratègic
 • Consultes puntuals