5 Bones pràctiques de la família empresària

5 Bones pràctiques de la família empresària

El primer objectiu a acomplir per part d’una família empresària és tenir clar que l’empresa s’ha de regir per les bones pràctiques.

1

Creació i inversió en talent familiar

Les famílies empresàries haurien de destinar un alt % de la seva inversió a la formació de les persones, ja que sovint es tracta de membres de la família i el que persegueix la família empresària és que siguin els familiars qui puguin garantir la qualitat en els càrrecs de més responsabilitat . Per a això, cal assegurar que les competències de cada un d’ells s’ajustin i adeqüin a les necessitats i projectes de la família empresària.

Invertir en la formació del talent familiar permet que el talent es quedi a casaAquesta és una forma clara d’augmentar el patrimoni perquè el talent n’és part.

Poc a poc es va trencant una de les lògiques que caracteritzava les nissagues familiars i que consistia en especialitzar-se en el mateix aspecte del negoci. Cada cop es té més present que la bona gestió d’un negoci requereix diversitat de perfils.

2

Responsabilitat Social Familiar, RSF

La Responsabilitat Social Familiar apel·la al compromís de la família empresària amb l’entorn social i és un dels factors clau en el dimensionament de la distribució dels beneficis que obtenen aquests models d’empresa.

Una de les claus que sol conduir a les famílies empresàries a endegar accions de responsabilitat social de manera “natural” és l’haver estat educats en aquest valor en el sí de la família.

3

Agilitat resolutiva

El compromís amb els familiars (és a dir, els accionistes) requereix d’un procés constant d’anàlisi i avaluació de l’empresa, tant en termes de funcionament intern com de resposta a l’entorn, la competència, la societat. Ser àgils en les reaccions, fins i tot en la revisió dels protocols, aporta garantia de manteniment i/o creixement.

No hem invertit en R+D tant com ells però podem frenar l’impacte d’aquesta innovació empenyent un dels nostres valors de producte…

4

Manteniment del bon nom

La majoria de les famílies empresàries pensen que la seva empresa és un llegat valuós que requereix administració i que no és només un actiu financer. La seva actitud i manera de fer són bàsiques per infondre, generació rere generació, el sentit d’orgull del bon nom de l’empresa. Aquest és un eix transversal en tota presa de decisions.

Les famílies empresàries estan motivades per un llegat familiar compartit i volen mantenir el bon nom de la família i, per tant, la bona marxa del negoci és un mitjà clau per aconseguir-ho.

5

Optimisme

Mantenir-se positiu en una empresa familiar -a menys que sigui disfuncional – és més fàcil que en un altre tipus d’empresa. Aquesta actitud ajuda a superar fases de desafiament. L’optimisme de la família empresària la fa forta i menys propensa a fugir en temps de crisi.

Repte acceptat!