GRÍFOLS: tres generacions especialitzades en el tractament del plasma sanguini. | Foto: ©Lluís Cuellar

GRÍFOLS: tres generacions especialitzades en el tractament del plasma sanguini. | Foto: ©Lluís Cuellar